ข่าวสารอุบลราชธานี, บทความน่าอ่าน

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี มีที่มา มาดูกันว่ามีที่มาอย่างไร

dokmaiubon

No Comments

“ เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี

มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม

งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

บทความเกี่ยวกับคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี นี้เล่าถึงประวัติความเป็นมาและความหมายของคำขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้ โดยเริ่มจากการประกาศปี พ.ศ.2530 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ภายใต้รัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการริเริ่มให้มีคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเข้าใจเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี ถูกสร้างขึ้นโดยคณะทำงานที่นำโดยนายสุวิชช คูณผล โดยมีความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีและหอการค้าจังหวัด คำขวัญนี้ได้รับการเผยแพร่กว้างขวางและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีดังนี้:

  • “เมืองแห่งดอกบัวงาม” ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาและความบริสุทธิ์
  • “แม่น้ำสองสี” เป็นการอ้างอิงถึงจุดบรรจบของแม่น้ำมูนและแม่น้ำโขง
  • “มีปลาแซบหลาย” และ “หาดทรายแก่งหิน” สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
  • “ถิ่นไทยนักปราชญ์” และ “ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม” แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและศาสนา
  • “งามล้ำเทียนพรรษา” และ “ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์” สะท้อนถึงศิลปะและประวัติศาสตร์
  • “ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล” เป็นการเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2557 ที่แสดงถึงภูมิปัญญาและคุณธรรมของชาวอุบล

จากคำขวัญเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ ความเป็นมา และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเสมือนบัตรประจำตัวที่บ่งบอกความเป็นอุบลได้อย่างชัดเจนและน่าจดจำ.

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00