สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอุบลราชธานี

วัดพระธาตุหนองบัว – อุบลราชธานี ประวัติความเป็นมา

dokmaiubon

No Comments


วัดพระธาตุหนองบัว, หรือที่รู้จักในชื่อวัดหนองบัว, เป็นวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี วัดนี้มีขนาดกว้างขวางถึง 50 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา

การสร้างวัดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยนายฟอง สิทธิธรรม, อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฟอง, ชาวอุบลราชธานี, ต้องการสร้างวัดนี้บนที่นาของเขาเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ดีและพระอาจารย์สิงห์ ขันทยาคโม หรือเจ้าคุณเทพญาณวิสิทธิ์ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครึ่งพุทธกาลในพุทธศตวรรษ 2500 ในขณะที่นายฟองต้องถูกคุมขังในเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี นายทองพูน ยุวมิตร และนายอุ่น ไวยหงษ์ เป็นผู้นำในการจัดการขอที่ดินสร้างวัด

เริ่มแรก, วัดมีเสนาสนะจำนวนไม่มาก ประกอบด้วยศาลาโรงธรรมและกุฏิชั่วคราว 5 หลัง แต่ในปัจจุบัน, สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว สิ่งสำคัญของวัดคือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีพระมหาโพธิ์ หรือ “พระธาตุหนองบัว” ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 รอบๆ พระธาตุมีกำแพงแก้ว และมีพระเจดีย์ขนาดเล็ก 4 องค์ตั้งอยู่ที่มุมของกำแพง ภายในพระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในสถูปสไตล์อินเดียปาละ อุโบสถของวัดมีหลังคายื่นออกไป 3 ด้าน และตกแต่งด้วยลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกุฏิถาวรอีก 10 กว่าหลังและสถานที่พยาบาลประจำวัด

Leave a Comment

Item added to cart.
0 items - ฿0.00